Közétkeztetés

Tájékoztató intézményi étkeztetéssel kapcsolatban

 

Tájékoztatom, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet /NaGESZ/ látja el. (Nagykanizsa, Fő út 8.)

Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyekben az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:

Személyesen: a NaGESZ, Fő út 8. szám alatti irodájában

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonon:

Iskolák

NaGESZ étkeztetési ügyintéző

Név

Telefonszám

Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Székhelyintézmény

Benke Szilvia

06/20/2994059

Zrínyi - Bolyai Általános Iskola Tagintézmény

Kőrösi - Péterfy Általános Iskola Székhelyintézmény

Tóthné Gál Anita

06/30/4619108

Kőrösi - Péterfy Általános Iskola Tagintézmény

Palini Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hosszú Andrea

06/30/6944119

Kiskanizsai Általános Iskola

Miklósfai Általános Iskola

Rozgonyi Úti Általános Iskola

Tóth Márta

06/20/4290405

Batthyány Lajos Gimnázium

Dr. Mező Ferenc Gimnázium

 

06/30/6297488

Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskola

Thúry György Szakiskola

Cserháti Sándor Szakközépiskola és Kollégium

Szivárvány EGYMI

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekeknek, tanulóknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint étkezési lehetőséget biztosít, a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles. 

 

Az étkezési térítési díjakat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendeletben állapítja meg.https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/rendeletek

 

Az aktuális étkezési térítési díjakat tartalmazó tájékoztatás az oktatási-nevelési intézményekben kifüggesztésre kerül, valamint megtalálható a NaGESZ honlapján. www.nagesz.hu

Kérelemreingyenesen vagy az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével történik az intézményi gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a szerint. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.349405

 

A normatív térítési díj kedvezményre nem jogosult gyermekek esetén a lakóhely szerinti önkormányzat a gyermekétkeztetéshez térítési díj hozzájárulást állapíthat meg, melyről a lakóhely szerinti önkormányzatoknál lehet érdeklődni.

 

A nagykanizsai lakosokra vonatkozóan a térítési díj hozzájárulást Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete szabályozza.

https://www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/rendeletek

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint szükséges benyújtani a térítési díjkedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140332.347711

 

Az étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez a következő igazolásokat kérjük a NaGESZ részére eljuttatni:

 

- 3 vagy több gyermeket nevelő család esetén: NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyomtatvány

- tartós betegség esetén: a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata vagy szakorvosi igazolás

- fogyatékosság esetén: a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság által kiadott szakvélemény

- nevelésbe vétel esetén: a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kiállított igazolás (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint)

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén: a határozat másolata

- az önkormányzat által nyújtott térítési díj hozzájárulás igénybevételéhez: határozat a térítési díj hozzájárulásról

Ezen igazolásokat minden tanév elején kérjük ismételten benyújtani, mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultság fennáll. A szülő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat.

 

Az intézményi étkezés igénybevételéhez az alábbi nyomtatványokat kérjük kitölteni és a NaGESZ részére eljuttatni :

- Étkezési típus igénylés

- NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyomtatvány  (a szükséges igazolásokkal együtt)

- Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére

(csoportos beszedési megbízással történő fizetés esetén)

Az oktatási-nevelési intézménybe újonnan belépő gyermekek, tanulók esetében a beiratkozáskor kérjük kitölteni az étkezés igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat és a szükséges igazolásokkal együtt legkésőbb 2018. június 11-ig a NaGESZ részére eljuttatni.

A következő tanévre vonatkozóan az étkezés igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat és igazolásokat kérjük legkésőbb a megelőző tanév végéig, 2018. június 15-ig a NaGESZ részére eljuttatni.

 

Az étkezési díjakat minden hónapban előre kell kifize tni, a tárgyhónap 10. napjáig, a NaGESZ által kiállított számla alapján. A tárgy havi hiányzások a következő hónapban kerülnek elszámolásra.

Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásokat délelőtt 9 óráig kérjük jelezni a NaGESZ elérhetőségein. Minden esetben a bejelentést követő naptól tudjuk lemondani az étkezést. A hiányzást ingyenes étkezőnél is kérjük előre jelezni. Későbbi időpontban lemondást elfogadni nem áll módunkban.

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását.

Késői lemondás esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd éthordóban történő elszállítására az iskola konyhájáról.

 

Az étkezési térítési díjak befizetése a következő módokon lehetséges:

- csoportos beszedési megbízással: ebben az esetben a NaGESZ étkezési ügyintézőjétől azonosító számot kell kérni a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” nyomtatványra, amit kitöltés után a felhatalmazónak a számlavezető bankkal kell aláíratni. A bank elfogadását követően a megbízás másolatát / a bank által adott igazolást a NaGESZ étkezési csoportjához kell eljuttatni.

- átutalással: a számlán szereplő bankszámlára;

- banki pénztári befizetéssel;

 

A térítési díjak befizetésénél a csoportos beszedési megbízást javasoljuk elsődlegesen alkalmazni. Ebben az esetben havonta egyszer a bank levonja az étkezési díjat, így nem kell elmenni pénzt levenni, sorban állni, egyedi átutalást kezdeményezni, ami nemcsak időigényes, hanem plusz költséget is jelent.

Az intézményben – napközbeni ellátás keretében – biztosított étkezési térítési díjak megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles.

A fennálló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket intézményünk meg fogja tenni. (Fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása, végrehajtás kérése...)

 

Felhívom a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése – az étkezési csoport felé 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

A www.nagesz.hu honlapon a közétkeztetés oldalon további kérdésekre is választ talál (nyomtatványok, igénylőlapok, stb.) http://www.nagesz.hu/kozetkeztetes

Köszönöm együttműködését!

Nagykanizsa, 2018. január 01.

 

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben még nem adták le az étkezés igénylés nyomtatványokat és a szükséges dokumentumokat, kérjük legkésőbb 2018. augusztus 29-ig juttassák el a NaGESZ-hez, hogy szeptember 03-tól étkezést tudjunk rendelni a gyermek részére.

A korábban beküldött dokumentumokhoz képest bármilyen változás történik, kérjük a NaGESZ-hez leadni szíveskedjenek!

Köszönjük együttműködésüket!

Nagykanizsa, 2018. augusztus 21.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján az étkezési térítési díjak 2018. szeptember 01-től az alábbiak:

Óvodás korú gyermekek esetében

tízórai:         74,- Ft + 27 % Áfa =  94 Ft

     ebéd:           281,- Ft + 27 % Áfa =   357 Ft

uzsonna:      74,- Ft + 27 % Áfa = 94 Ft

Fenti árak alapján az óvodás gyermekek esetén a választható étkezési típusok szerinti napi díjak lehetnek például:

Háromszori étkező (tízórai, ebéd, uzsonna):  429,- Ft + 27 % Áfa =545,- Ft

Egyszeri étkező (ebéd):                                 281,- Ft + 27 % Áfa =357,- Ft

Kétszeri étkező (Pl. tízórai és ebéd):              355,- Ft + 27 % Áfa =451,- Ft

 

Á ltalános iskolás korú gyermekek esetében

  tízórai:         83,- Ft + 27 % Áfa =   105 Ft

   ebéd:         303,- Ft + 27 % Áfa =     385 Ft

uzsonna:     83,- Ft + 27 % Áfa =  105 Ft

Fenti árak alapján az általános iskolás gyermekek esetén a választható étkezési típusok szerinti napi díjak lehetnek például:

Háromszori étkező (tízórai, ebéd, uzsonna):  469,- Ft + 27 % Áfa =595,- Ft

Egyszeri étkező (ebéd):                                 303,- Ft + 27 % Áfa =385,- Ft

Kétszeri étkező (Pl. tízórai és ebéd):              386,- Ft + 27 % Áfa =490,- Ft

                                                                                                                            

Középiskolás korú gyermekek esetében

                                                                   tízórai:        95,- Ft + 27 % Áfa =    121 Ft

                                                                   ebéd:      345,- Ft + 27 % Áfa =     438 Ft

                                                                   uzsonna:      95,- Ft + 27 % Áfa =    121 Ft

Fenti árak alapján a középiskolás gyermekek esetén a választható étkezési típusok szerinti napi díjak lehetnek például:

Háromszori étkező (tízórai, ebéd, uzsonna):  535,- Ft + 27 % Áfa =680,- Ft

Egyszeri gyermek étkező (ebéd):                   345,- Ft + 27 % Áfa =438,- Ft

Kétszeri étkező (Pl. tízórai és ebéd):              440,- Ft + 27 % Áfa =559,- Ft

                                                                                                                                      

Középiskolás korú kollégista gyermekek esetében

                                                                reggeli:        214,- Ft + 27 % Áfa =  272 Ft

                                                                tízórai:          95,- Ft + 27 % Áfa = 121 Ft

                                                                ebéd:       345,- Ft + 27 % Áfa = 438 Ft

                                                                uzsonna:        95,- Ft + 27 % Áfa = 121 Ft

                                                                vacsora:      214,- Ft + 27 % Áfa = 272 Ft

Fenti árak alapján a középiskolás korú kollégista gyermekek esetén a választható étkezési típusok szerinti napi díjak lehetnek például:

Háromszori étkező (tízórai, ebéd, uzsonna):  535,- Ft + 27 % Áfa =680,- Ft

Egyszeri gyermek étkező (ebéd):                   345,- Ft + 27 % Áfa =438,- Ft

Kétszeri étkező (Pl. tízórai és ebéd):              440,- Ft + 27 % Áfa =559,- Ft

 

Felnőtt étkező (Ebéd)     583,- Ft + 27 % Áfa =     740,- Ft

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok