KEDVES SZÜLŐK!

 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az idei nyáron is Napközis tábor szervezésével biztosítja azon családok számára, akik igénylik, az általános iskoláskorú gyermekek felügyeletét. 

Jelentkezés: 2018. június 6-ig, a NaGESZ 8800 Nagykanizsa, Fő út 8. szám alatti irodájában vagy az e-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Tekintettel arra, hogy Ön kéri gyermeke felügyeletének ily módon történő biztosítását, a tábor működésével kapcsolatban az alábbi tudnivalókról tájékoztatom:

 
 1. A napközis tábor 2018. június 25–től augusztus 17-ig üzemel.

A tábor helyszíne: Napközis tábor (Zöldtábor) – Csónakázó-tó

A tábor működtetésével kapcsolatos ügyintézést (igényjelentés, lemondás, térítési díjfizetés): a NaGESZ a 06-20/429 0405 telefonszámán vagy az e-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. fogadunk el. 

A zöldtábor telefonszáma a tábor működése alatt: 06-20/285 61 25

 
 1. A gyülekezés helye: A Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Intézményegység udvara (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.)

A gyülekező:7,15-től (ettől az időponttól tanári felügyeletet biztosítunk).

Hazamenetel: 15,40 órakor, 16,30-ig tanári felügyeletet biztosítunk.

 
 1. Az Ön által befizetett napközis térítési díj a gyermekek napi háromszori étkezését foglalja magában (tízórai, ebéd, uzsonna), napi térítési díj összege bruttó 561 Ft.

Előre nem látható okok miatti visszamondást csak írásban fogadunk el, a NaGESZ elérhetőségein (8800 Nagykanizsa, Fő út 8., e-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) Befizetés visszatérítése csak ezen levél kézhezvételétől számított harmadik naptól igényelhető. Az előre nem jelzett hiányzások esetén visszatérítés nem igényelhető, ezen napok díjának átvitele más időpontra nem megoldható.

A tanév során járó normatív kedvezmények a nyári tábor idejére is érvényesek!

A térítési díjat egy összegben előre kérjük befizetni.

A befizetés lehetséges módja: szülő általi utalás netbankon keresztül, vagy szülő által készpénzben, Sberbankban történő befizetés. A fizetendő összegről írásbeli bizonylatot küldünk ki. Közleményben mindkét esetben a gyermek nevét, iskoláját és osztályát kérjük feltüntetni.

 
 

A térítési díj az alábbi bankszámlaszámra fizethető be:

Sberbank Magyarország Zrt   14100000-23203449-16000008

 
 1. A táborozás időtartama meghosszabbítható.

A táborozás időtartamát a NaGESZ-nél lehet módosítani (elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Fő út 8., e-mail:Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

A kérésben minden esetben kérjük feltüntetni:

 • az érintett gyermek nevét,

 • az iskoláját és osztályát,

 • a szülő nevét és pontos lakcímét,

 • az igényelt időszak pontos meghatározását.

Minden esetben három nappal előbb kérjük a módosítást jelezni!

 

Kedves Szülők!

Kérem, hogy a felhívásban foglaltakat szíveskedjenek betartani!

Gyermekük egész napos elfoglaltságról képzett és gyakorlott pedagógusaink gondoskodnak. Programjaink sokfélék és színesek, szervezettek és szabadon választhatóak. Lehetőséget biztosítunk: túrákra, játékos vetélkedőre, játéktanulásra, számháborúra, barkácsolásra, zenehallgatásra, aerobicra stb.

Amennyiben a tájékoztatóban szereplőkön túlmenően kérdései adódnak, vagy a táborozással kapcsolatos más észrevétele lenne, az alábbi személyek adnak felvilágosítást:

 • Tóth Márta NaGESZ gazdasági ügyintéző 06-20/429 0405  

 • a mindenkori táborvezető a tábor működése alatt: 06-20/285 61 25

 • Fehér Ildikó Intézményi referens, Humán és Hatósági Osztály 06-20/849-2334

 

Gyermeke egészségi állapotáról a táborozást megelőző négy napon belül kiállított szülői nyilatkozat leadása szükséges, melyet legkésőbb a táborozás megkezdésekor a táborvezetőnek át kell adni.(a nyilatkozatminta a felhívás mellékletét képezi)

Kívánom, hogy gyermeke érezze jól magát, jó táborozást kívánok!

 

Nagykanizsa, 2018. május 23.

 Tisztelettel:
 Horváth István
 igazgató


Read more

Csapatépítés, táborozás!

Folyamatosan megújul a NaGESZ által működtetett balatonmáriai ifjúsági tábor. A korábbi években megvalósított nyílászárócsere, játszóeszköz beszerzés, új hálóhelyiség kialakítása mellett az épületek állagmegóvása, esztétikai megújítása is folyamatosan zajlik. A szervezet megtakarításaiból, nyereségéből finanszírozza ezeket a folyamatokat, így az önkormányzatnak nem kell többlet forrást biztosítani a tábor működtetéséhez.
Új játékok, ingyenes internet elérhetőség, klímaberendezés mellett új tv, egy karaoke berendezés, videó lejátszó is szolgálja az idei évtől a tábor lakóit.
A balatonparti és a csónakázó-tónál lévő tábor nem csak a gyermekek, de cégek, intézmények, egyesületek, magánszemélyek számára is ideális helyszínt nyújt rendezvények megtartására, így csapatépítésre, táborozása, lakodalomra, születésnapok megtartására.

A táborok igénybevételével kapcsolatban érdeklődni a NaGESZ elérhetőségein lehet.

Az önkormányzat tulajdonában lévő üdülő működtetését – csakúgy, mint a Zöldtáborét - átvette a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet. Tavasszal felmérték az állapotokat, ezen a héten pedig megindultak a munkák. A tanévzáró után kezdődik a szezon Balatonmáriafürdőn, június közepétől egészen augusztus 20-ig fogadják a gyerekcsoportokat. A következő egy hónap a takarításé, karbantartásé, festésé és felújításé, de további tervek is vannak. - Mindig szeretnénk valami pluszt nyújtani az ide érkező gyerekeknek, mindig új eszközöket is vásárolunk, amit próbálunk a saját költségvetésünkből finanszírozni. Idén is új eszköz kerül a máriai táborba, például egy kosárlabda palánkot szeretnénk. De vettünk már televíziót, karaoke berendezést, illetve video berendezést. Azt gondolom, egy plusz szórakozási lehetőség lesz a gyerekeknek, ha jönnek táborozni. És ezek az eszközök nem csak a gyerekeket szolgálhatják ki, hanem céges rendezvényeket is. A környezet nagyon jó, a Balaton közelsége ideális, hogy akár cégek is kijöjjenek, és itt ünnepeljék meg egymást, illetve magát a céget - mondta Horváth István a NaGESZ igazgatója.

 

Read more
2018. máj. 11

Karbantartás

Elkezdték a nagykanizsai iskolákban megtisztítani a műfüves pályákat

Elkezdték a nagykanizsai iskolákban megtisztítani a műfüves pályákat. Elsőként a Kőrösi-iskola focipályája szépült meg. A munkalátokat a NaGESZ munkatársai végezték egy speciális eszköz segítségével, amely szinte minden piszkot kiszed a műfű rétegből. A pályákat egyébként hetente tisztítják egy kefével, a géppel pedig havonta vagy negyedévente, attól függ, hogy milyen állapotú a pálya.

– Még 2016-ban a vállalkozás nyereségünkből sikerült beszereznünk kettő olyan gépet, amely műfüves pályáknak a karbantartását szolgálja. Ez körülbelül 8 millió forintos beszerzés volt és ezekkel a berendezésekkel végezzük az iskolák műfüves pályáinak a karbantartását. A tavalyi évben már bizonyítottuk, hogy szükség van rá és rentábilis ez a beszerzés. És most, hogy az önkormányzat kezelésébe került újabb két pálya – ugye a Mindenki Sportpályája tekintetében – akár ez a megtérülés tovább csökkenhet és még rövidebb idő alatt megtérülhet ez a beruházás. Most az első ilyen nagyobb karbantartást végezzük, ennek keretében fellazítjuk a gyepréteget és kiszedjük belőle a hulladékot és ez folyamatos visszatérő tevékenység, úgyhogy mindig jövünk és szükség esetén pótoljuk a hiányzó granulátumot is és így tudjuk tartóssá tenni ezt a pályát – fogalmazott Horváth István, a NaGESZ igazgatója.

Read more

Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

pályázatot hirdet

 

Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A NaGESZ könyvelői feladatainak ellátása (napi forgalmi tételek feldolgozása, kontírozás, bizonylat rögzítése, időközi költségvetési jelentések készítése és mérlegjelentések készítése, bevallások készítése NAV felé, éves beszámoló készítése)

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek: Középfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői képesítés, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 21

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagypostai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Fő út 8.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését és az azonosítószámot: könyvelő 20-2-6/2018. Emailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, tárgy: könyvelő 20-2-6/2018

A pályázat elbírálásának módja, rendje: igazgatói döntés alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28..

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagesz.hu, 2018. január 31-től -2018.február 21-ig

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nagesz.hu

Read more

Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

pályázatot hirdet

 

Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
kontrolling ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Költségvetés tervezése. Elemi költségvetés elkészítése. Költségvetési előirányzatok és előirányzat módosítások nyilvántartása. Szerződések nyilvántartása. Pénzügyi ellenjegyzés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek: Középfokú iskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli képesítés vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat (1-3 év), POLISZ program ismerete(1-3 év).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. január 30.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018 január 23.

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagypostai úton, a pályázatnak a Nagykanizsa Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Fő út 8.). Kérjük a borítékon feltűntetni a munkakör megnevezését és azonosító számát: kontrolling ügyintéző, 20/2/2018. Emailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, tárgy: kontrolling ügyintéző, 20/2/2018

A pályázat elbírálásának módja, rendje: igazgatói döntés alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagesz.hu, 2018.01.08-2018.01.23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nagesz.hu

Read more